Werkwijze

Hier vindt u de werkwijze van 227 Data Scientists voor recruitment in loondienst. Onze werkwijze voor executive search vindt u hier Werkwijze 227 Data Scientists

Zoekt u op korte termijn een freelance data scientist? Dan is uiteraard een snellere doorlooptijd nodig. Daartoe hebben wij een pool met top interimmers aangelegd die op korte termijn beschikbaar zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

227 Data Scientists gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het vinden van de beste match. Daarbij hoort een gestructureerde, vaste werkwijze. Wij vinden het belangrijk om de verschillende fasen in het searchproces expliciet met u als opdrachtgevers af te stemmen. Daarmee leggen we de basis voor de samenwerking, en voor een hoge succesratio. Het succes wordt verder bevorderd door in alle fasen van het proces transparantie te garanderen in twee richtingen: de opdrachtgever en de kandidaat. Iedere Recruitment opdracht wordt uitgevoerd door een ervaren consultant die nauw met u samenwerkt in het zoek- en selectieproces.

Intake

Ieder zoektraject start met een uitgebreid intake gesprek bij u op kantoor. In dat gesprek brengen wij samen met u de inhoud van de functie en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden in kaart. Daarnaast leggen we met u vast over welke kennis, ervaring, vaardigheden en karaktereigenschappen potentiële kandidaten moeten beschikken. Om het traject daarna snel en efficiënt te laten lopen stemmen wij vooraf met u af hoe de procedure zal verlopen. Doordat al onze consultants jarenlange ervaring binnen uw branche hebben, verlopen Intake gesprekken over het algemeen snel en zeer efficiënt.

Opdrachtbevestiging

Na het Intake gesprek leggen wij direct de opdracht, onze werkwijze en het functieprofiel schriftelijk vast in een opdrachtbevestiging waarop u akkoord kunt geven. Zo is er volledige helderheid zowel over de inhoud als over de te volgen procedure en planning.

Search

Nadat u de opdrachtbevestiging heeft geaccordeerd, gaan wij onmiddellijk aan de slag.

Dat betekent:

  • publicatie op onze website met duizenden unieke en relevante bezoekers per maand;
  • publicatie op sociale netwerken en relevante, nichegerichte websites;
  • uitgebreide search binnen onze eigen kandidatendatabase, waarbij we vooral ook kandidaten die latent in de markt zijn in beeld hebben;
  • search via ons zéér uitgebreide persoonlijke netwerk en via informanten;
  • search via sociale netwerken, waarbij een groot voordeel is dat wij via onze premium-abonnementen en zeer uitgebreide ervaring met het inzetten van deze tools uitstekende toegang hebben tot deze netwerken. Deze search leidt tot een longlist van normaliter (vele) tientallen potentiële kandidaten die aan de belangrijkste objectieve selectiecriteria voldoen. Deze longlist brengen we via een uitgebreide bel- en selectiefase terug tot een shortlist van normaal gesproken 6-10 écht passende kandidaten die ook zelf belangstelling hebben. Uiteraard verwerken we daarbij alle reacties die bij ons binnenkomen met grote zorgvuldigheid. En als kandidaten zich rechtstreeks bij u als opdrachtgever melden (ook interne kandidaten), dan wegen we die normaliter op exact dezelfde wijze mee in het selectieproces.

Selectiegesprekken

Met de hierboven genoemde 6-10 kandidaten van de shortlist voeren we een intensief eerste selectiegesprek bij ons op kantoor. Dat doen we via uitgebreide (gemiddeld 2 uur) en indringende interviews van de kandidaten. Daarbij onderzoeken wij bij iedere individuele kandidaat relevante kennis, ervaring en competenties. En daarnaast vooral ook de concrete resultaten die behaald zijn en de setting waarin die resultaten tot stand gekomen zijn. We voeten een sterkte-zwakte analyse uit en brengen de mogelijke ontwikkelpunten in kaart.

Vast onderdeel van de procedure is tevens een persoonlijkheidsonderzoek op basis van PAPI-vragenlijst (door gecertificeerde consultants). De uitkomsten van dit onderzoek worden uiteraard ook uitgebreid besproken. Tijdens de gesprekken gaan we ook vakinhoudelijk de diepte in. Al onze consultants hebben zelf jarenlang in de sector gewerkt wat diepgaande inhoudelijke gesprekken mogelijk maakt.

Een ander vast onderdeel in deze fase is de check van alle relevante primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, opzegtermijnen, etc. Dit om na te gaan of de wensen van de kandidaat daadwerkelijk passen binnen de ruimte die de opdrachtgever heeft.

Eindselectie en voorstellen kandidaten

Op basis van de selectiegesprekken komen wij uiteindelijk tot een eindselectie van normaliter 3-5 kandidaten die naar onze inschatting uitstekend in het zoekprofiel passen. Van deze eindselectie van kandidaten ontvangt u een compleet en actueel CV en een compact rapport waarin we onze bevindingen ten aanzien van de kandidaat vastleggen. Na ontvangst van CV’s en rapporten bespreken de we de selectie telefonisch met u.

Voortgangsrapportage

Gedurende de opdracht zal onze consultant de opdrachtgever eens per week informeren over de voortgang. Normaal gesproken ontvangt u binnen 4 weken na de opdrachtbevestiging de selectie van CV’s en rapporten. Of, indien er tijdsdruk op de procedure staat, zoveel eerder als mogelijk. Mochten wij onverhoopt geen geschikte kandidaten kunnen vinden, dan melden wij u dat zo vroeg mogelijk in het proces. In overleg kan dan worden besloten aanvullend te adverteren of het zoekprofiel te wijzigen/aan te passen.

Gesprekken bij opdrachtgever

Zodra u op basis van onze voorselectie uw keuze gemaakt heeft, organiseren wij in samenspraak met uw secretariaat de gesprekken met de betreffende kandidaten. Uiteraard is uw agenda daarbij bepalend. 227 Media bewaakt de voortgang en stemt voor en na de gesprekken af met zowel opdrachtgever als kandidaat over het verloop van het gesprek. Zodra alle gesprekken gevoerd zijn, evalueren we met u welke kandidaten het beste passen. Normaal gesproken wordt de selectie daarbij teruggebracht naar 1 of 2 kandidaten die doorgaan naar een tweede ronde en/of derde ronde.

Afronding

Uiteindelijk blijft er één kandidaat over waarmee een arbeidsvoorwaardengesprek wordt gepland. Daarbij vervult 227 Media normaal gesproken nog slechts een bemiddelende rol op enige afstand. Wij staan echter continu klaar om desgewenst een meer actieve verkennende of bemiddelende rol te vervullen. Een succesvolle match is immers zowel in het belang van alle betrokken partijen!

227 Data

Maliebaan 83
3581 CG Utrecht
T: 030- 307 4440
E: info@227data.nl

OTYS Recruiting Technology © 227 Data