Reruitment

Recruitment is de werving & selectie van professionals en middle- en seniormanagers. Normaliter gaat het om functies met een bruto maandsalaris van tussen de 4.000 en 7.000 euro.

Werkwijze Recruitment

227 Media gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het vinden van de beste match. Daarbij hoort een gestructureerde, vaste werkwijze. Wij vinden het belangrijk om de verschillende fasen in het proces expliciet met u als opdrachtgevers af te stemmen. Daarmee leggen we de basis voor de samenwerking, en voor een hoge succesratio. Het succes wordt verder bevorderd door in alle fasen van het proces transparantie te garanderen in twee richtingen: de opdrachtgever en de kandidaat. Iedere Recruitment opdracht wordt uitgevoerd door een ervaren consultant die nauw met u samenwerkt in het zoek- en selectieproces.

Proces Recruitment

Het Recruitment proces ziet er kortweg als volgt uit:

  • Intake en opdrachtbevestiging
  • Search
  • Selectiegesprekken door 227 Media
  • Eindselectie en voorstellen kandidaten aan de opdrachtgever, inclusief rapportage per kandidaat
  • Gesprekken bij de opdrachtgever
  • Afronding

Tijdens dit proces wordt u als opdrachtgever regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces.

Meer weten over Recruitment?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en de tarieven die wij hanteren voor Recruitment neem dan gerust contact met ons op via 0343-461255.
227 Data

Euclideslaan 265
3584 BV Utrecht
T: 030- 307 4440
E: info@227data.nl

OTYS Recruiting Technology © 227 Data